Reizen

Bravo

Bravo is de naam voor het openbaar vervoer in Brabant. Mensen willen snel en comfortabel van deur tot deur reizen. Wanneer én hoe het hen uitkomt. Elke dag weer, met vervoermiddelen die afhangen van hun agenda en bestemming.

Onder de vlag van Bravo werkt de provincie Noord-Brabant, samen met haar partners, aan een openbaar vervoernetwerk dat aansluit bij deze wensen. Daarin is snel, frequent en hoogwaardig busvervoer de basis, met goede aansluitingen op de trein. Op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder is, wordt samen met partners in de provincie samengewerkt aan slimme, innovatieve mobiliteitsoplossingen. Denk aan flexibel busvervoer op afroepdeelfietsen en deelauto's. Zo maakt Bravo het openbaar vervoer in Brabant dé verbindende schakel tussen mensen, steden en bedrijven.

Busvervoer is de basis van het openbaar vervoer in Brabant. Daarvoor werkt de provincie samen met vervoerders Arriva en Hermes. Wanneer er in jouw omgeving geen stads-, streek- of buurtbus rijdt, kun je gebruikmaken van het regiovervoer. Dit zijn initiatieven van de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Zij willen dat alle inwoners in de regio’s zich kunnen verplaatsen naar werk, school en andere activiteiten, om mee te doen in onze samenleving. Inwoners die hun vervoer niet zelf kunnen regelen, krijgen met doelgroepenvervoer ondersteuning: efficiënt vervoer op maat. Deze kleine busjes en taxi’s rijden van deur tot deur, maar ook naar een bushalte of een treinstation.