Vernieuwing OV

De wereld van mobiliteit is flink in verandering. Het mobiliteitsbeleid van de provincie, en hoe we omgaan met het OV, kan niet achterblijven. We willen toe naar het slimste en duurzaamste mobiliteitssysteem van Europa, waarin de reiziger centraal staat, met een passend aanbod voor alle reizigers. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving.

Visie gedeelde mobiliteit is maatwerk

We zien een verandering van klassiek openbaar vervoer richting mobiliteit als dienst. In de toekomst heeft de reiziger de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen wensen en motieven.
De vraag is hoe we in de toekomst met het OV omgaan als onderdeel van de totale mobiliteit.  De provincie Noord-Brabant heeft daarom in samenspraak met deskundigen en reizigers een nieuwe OV-visie opgesteld, die in december 2018 door Provinciale Staten is vastgesteld. Deze visie ‘Gedeelde mobiliteit is maatwerk’ speelt in op de opkomst van mobiliteit als dienst en de nieuwe technieken die het mogelijk maken om eenvoudiger, anders en flexibel te reizen. Het delen van voertuigen wordt meer gemeengoed, e-bikes zijn in toenemende mate een alternatief voor vervoer naar werk of school en gebruik van data maakt dat vervoer steeds meer op maat verzorgd kan worden.
In de nieuwe visie zet de provincie de kaders uiteen voor de ontwikkeling van gedeelde mobiliteit. Dit is het huidig openbaar vervoer, maar ook nieuwe vormen zoals deelsystemen, flexconcepten, meerijden, enzovoorts.
Lees meer over de visie op gedeelde mobiliteit in Brabant op de website van de provincie.

Digizine gedeelde mobiliteit

Hoe ziet reizen er in de nabije toekomst uit? Bekijk de verhalen van enkele reizigers in 2030. En lees alles rondom de OV-visie Gedeelde mobiliteit is maatwerk. Ga naar het digizine.

Video gedeelde mobiliteit