Voordeuren Bravo bussen in Zuidoost-Brabant weer open op 2 november a.s.

De voordeuren van de Bravo bussen in Zuidoost-Brabant gaan weer open!

De bussen in Brabant worden voorzien van een aantal aanpassingen, waaronder het plaatsen van kuchschermen. Dankzij deze maatregelen kunnen de voordeuren van de bussen weer open en stap je weer voor in, zodat je daar kan inchecken en betalen. En weer een praatje kunnen kunt maken met de chauffeur natuurlijk.

Zuidoost-Brabant

In Zuidoost-Brabant heeft Hermes alle bussen inmiddels voorzien van een kuchscherm. Dit betekent dat je vanaf 2 november a.s. weer voorin in kunt stappen in alle bussen in Zuidoost-Brabant. Ook is het dan weer mogelijk om een kaartje te kopen bij de buschauffeurs van Hermes. Het E-ticket ritkaartje en het E-ticket dalurendagkaartje zijn vanaf dan niet meer geldig.

Oost- en West-Brabant

In Oost- en West-Brabant is ook Arriva druk met de installatie van de kuchschermen. Eind november zijn ook daar alle bussen gereed. Bij bussen die inmiddels al zijn voorzien van een kuchscherm kan de reiziger nu alvast voorin instappen.

Verantwoord reizen

Nu de voordeuren weer opengaan, willen we zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer creëren in de bus. Daarom willen we je vragen om voorin in te stappen en bij de midden- of achterdeur uit te stappen. Zo houden we het OV veilig.

Graag zetten we de specifieke OV-reisafspraken nog even op een rijtje:

  • Draag (vanaf 13 jaar) een mondkapje – al vóórdat je instapt
  • Geef uitstappers de ruimte
  • Houd zo veel mogelijk afstand op haltes en in de voertuigen
  • Stap alleen uit bij midden- of achterdeuren
  • Wees aardig voor elkaar! #doeslief

Alleen samen krijgen we Corona eronder! Graag tot ziens!

Kuchschermen

Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan het coronavirus in het OV in vergelijking met de huidige situatie, waarbij reizigers alleen door de achterdeuren moeten in- en uitstappen. Daarmee vormt het voor de buschauffeurs een beter alternatief dan een gesloten voordeur. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Op basis van dit besluit gaan de openbaarvervoerbedrijven over tot het plaatsen van kuchschermen bij de bestuurdersplaats in bussen.

Alle OV-bedrijven besloten aan het begin van de coronacrisis om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs op die manier voldoende afstand houden van reizigers en hun werk verantwoord uitvoeren. Ook sinds alle reizigers, mits voorzien van een mondkapje, weer welkom zijn, hebben de chauffeurs en bestuurders baat bij een gesloten voordeur. Zo kunnen zij hun dienst uitvoeren zonder zelf langdurig een mondkapje te hoeven dragen.

Deze tijdelijke oplossing had ook nadelen. Zo is het contact tussen chauffeur/bestuurder en reiziger sterk verminderd. De sociale controle van de chauffeur op het in- en uitchecken is weggevallen en er konden geen kaartjes worden gekocht bij de chauffeurs. Ook voor reizigers is het lastig om afstand van elkaar te houden nu ze dezelfde deuren moeten gebruiken voor in- en uitstappen.

 

Onderzoek TNO

OV-NL gaf onderzoeksinstituut TNO enkele maanden geleden opdracht om onderzoek te doen naar het effect van kuchschermen. TNO concludeerde in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van bussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af ten opzichte van de huidige situatie met een gesloten voordeur.

Wel dienen de schermen en de bedieningspanelen regelmatig gedesinfecteerd te worden, om directe overdracht van virusdeeltjes te voorkomen. Ook beveelt TNO aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij bijvoorbeeld de haltes.