Installatie kuchschermen: reizigers binnenkort weer via de voordeur welkom

Nu nog even via de achterste deur, straks weer instappen als vanouds bij de chauffeur. In alle stad- en streekbussen worden de komende tijd kuchschermen geplaatst. Door een kuchscherm stap je weer voor in, zodat je daar kan inchecken en betalen. En weer een praatje kunt maken met de chauffeur natuurlijk.

Kuchschermen

Kuchschermen, goede ventilatie en regelmatige schoonmaak verkleinen de kans op blootstelling aan het coronavirus in het OV in vergelijking met de huidige situatie, waarbij reizigers alleen door de achterdeuren moeten in- en uitstappen. Daarmee vormt het voor de buschauffeurs een beter alternatief dan een gesloten voordeur. Dit blijkt uit een onderzoek dat TNO in opdracht van branchevereniging OV-NL heeft uitgevoerd. Op basis van dit besluit gaan de openbaarvervoerbedrijven over tot het plaatsen van kuchschermen bij de bestuurdersplaats in bussen.

Alle OV-bedrijven besloten aan het begin van de coronacrisis om reizigers alleen via de achteringangen te laten in- en uitstappen. Door het afsluiten van de voordeur en de eerste rij stoelen, konden buschauffeurs op die manier voldoende afstand houden van reizigers en hun werk verantwoord uitvoeren. Ook sinds alle reizigers, mits voorzien van een mondkapje, weer welkom zijn, hebben de chauffeurs en bestuurders baat bij een gesloten voordeur. Zo kunnen zij hun dienst uitvoeren zonder zelf langdurig een mondkapje te hoeven dragen.

Deze tijdelijke oplossing had ook nadelen. Zo is het contact tussen chauffeur/bestuurder en reiziger sterk verminderd. De sociale controle van de chauffeur op het in- en uitchecken is weggevallen en er konden geen kaartjes worden gekocht bij de chauffeurs. Ook voor reizigers is het lastig om afstand van elkaar te houden nu ze dezelfde deuren moeten gebruiken voor in- en uitstappen.

Onderzoek TNO

OV-NL gaf onderzoeksinstituut TNO enkele maanden geleden opdracht om onderzoek te doen naar het effect van kuchschermen. TNO concludeerde in haar onderzoek dat het aanbrengen van een kuchscherm de verspreiding van grote druppels via hoesten en niezen minimaliseert en het mogelijk maakt de voordeur van bussen verantwoord te openen. Voor de chauffeur neemt daarnaast ook het risico op blootstelling via de kleine zwevende druppelkernen (aerosolen) aantoonbaar af ten opzichte van de huidige situatie met een gesloten voordeur.

Wel dienen de schermen en de bedieningspanelen regelmatig gedesinfecteerd te worden, om directe overdracht van virusdeeltjes te voorkomen. Ook beveelt TNO aan om de luchtcirculatie te bevorderen door alle voor- en achterdeuren regelmatig te openen bij bijvoorbeeld de haltes.

Buurtbus rijdt voorlopig nog niet

De buurtbussen rijden voorlopig niet. Voor de kuchschermen in de buurtbussen is verder onderzoek door TNO nodig. Deze kleinere bussen vallen namelijk onder een andere categorie voertuigen. De belangrijkste reden is dat buurtbussen niet dezelfde ventilatiemogelijkheden hebben als de grote bussen. Deze kunnen de voor- en achterdeur openzetten bij elke halte zodat er natuurlijke ventilatie aanwezig is.